ซีลีโกะ ร่วมแชร์ประสบการณ์กับนักศึกษา พร้อมมอบโจทย์กรณีศึกษาวางแผนการตลาดสร้าง “Brand Awareness”

ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าและประสานงานกับนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในต่างประเทศ ตามนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเก่า ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ …