หมู่บ้านป่าแหว่ง 5 ปีสร้างไม่เสร็จ ?

หมู่บ้านป่าแหว่ง 5 ปีสร้างไม่เสร็จ ?
โครงการนี้อยู่ในความสนใจจากสังคมแล้ว อีกทั้งเป็นโครงการใหญ่ใช้เงินภาษีของราษฎรรวมกันกว่าพันล้านบาท ดังนั้น สนง.ศาลยุติธรรม ควรจะแถลงต่อสาธารณะถึงความคืบหน้าหลังจากสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 18 มิ.ย.2561
อย่าปล่อยให้เป็นแค่กระแสข่าวผ่านผู้ว่าฯ แค่ได้ยินว่าผู้รับเหมาขอขยายเวลาต่ออีก แล้วให้ผู้คนสับสนคาดเดากัน
ก็แค่ออกมาแถลงให้ชัด ว่า สนง.ศาลพิจารณาอย่างไรในการยื่นขอ อนุมัติหรือไม่ ถ้าไม่ จะปรับผู้รับเหมาที่ทำให้รัฐเสียหายวันละเท่าไหร่ จนถึงวันที่ส่งมอบ / หรือหากอนุมัติ ก็ต้องมีคำอธิบายสมเหตุผล และสอดรับกับกฎระเบียบ

****

โครงการนี้มีปัญหาแน่นอน แน่ชัด

ถ้าไม่มีปัญหาคงไม่ยืดสัญญาให้ผู้รับเหมามาแล้วเกือบ 3 ปี

แต่ขนาดยืดให้แล้ว ก็ยังไม่เสร็จ !!

นี่จึงไม่ใช่สัญญาก่อสร้าง/รับจ้างทำของแบบที่หน่วยงานปกติเขาจ้างกันทั่วไป

มันต้องมีความผิดปกติ อย่างเป็นพิลึกพิเศษจริงๆ

ถึงต้องยืดแล้วยืดเล่า แบบที่เห็น

***

สภาพพื้นที่สูงชัน บ้านเดี่ยวด้านบนมีความลาดชันเกิน 30 องศาอย่างแน่นอน

มันจึงเกิดปัญหา ใช่หรือไม่ ???

สร้างหน้า หลังพัง … ตามซ่อม หรือไม่ ???

สร้างแล้ว น้ำชะ ตามอุด หรือไม่ ???

เรื่องเหล่านี้ สำนักงานศาลยุติธรรมต้องแถลง

ถ้าศาลไม่แถลง

สื่อมวลชนก็ควรเข้าไปไถ่ถาม

****

ท่านครับ หมดเวลาของผู้รับเหมาแล้ว ตกลงพิจารณาตัดสินใจอย่างไรครับ…..?

นี่เป็นหน้าที่ของสื่อ ที่จะถาม

และเป็นหน้าที่ของสนง. ที่ต้องตอบ

เพราะการรับรู้เรื่องราวข่าวสารจากรัฐ ใช้เงินภาษีไปทำอะไร เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน

การต้องบอกกล่าว เป็นหลักพื้นฐานที่สุดของการธำรงรักษากฎหมาย ความยุติธรรม ธรรมาภิบาลของรัฐ ให้กับประชาชนและสังคม

บัณรส บัวคลี่
โฆษกเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

#ป่าแหว่ง
#ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ