หมู่บ้านป่าแหว่ง & The Godfather

” หมู่บ้านป่าแหว่ง & The Godfather “

1. เริ่มสองจิตสองใจว่าจะต่อสัญญาก่อสร้างด่อดีไหม ?

2. เริ่มสองจิตสองใจว่าจะให้ข้าราชการศาลยุติธรรมต้องย้ายออกจากพื้นที่ต้องห้ามหรือไม่ ?

3. เริ่มสองจิตสองใจว่าจะคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ดีหรือไม่ ?

ทั้งสามเรื่องล้วนมีเหตุปัจจัยให้ท่านลังเล ส่วนจะเป็นเหตุปัจจัยใดนั้น ท่านน่าจะรู้แก่ใจท่านดี แต่ถ้าท่านตัดสินใจสวนกระแสในความถูกต้องที่ประชาชนร้องขอให้ท่าน หยุด ละ เลิก และส่งมอบคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ นั้นย่อมแสดงได้ว่า ศักดิ์ศรีและกิเลสแห่งความอยากคือเหตุปัจจัยทีี่ทำให้ท่านลังเล

และหากท่านลังเลแล้วตัดสินใจสวนกระแสในเหตุผลความถูกต้องของประชาชนจริงแล้วละก็ ก็อาจนิยามได้ว่า “ท่านเสียสัตย์เพื่อบ้านพักป่าแหว่ง” และหากเป็นอย่างนั้นจริง ก็ไม่ต่างอะไรกับความละโมบในจิตใจเหมือนอย่างหนังเรื่อง The Godfather ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นวงจรอัปยศในระบบราชการไทย

ถ้าท่านจะถามว่าเสียสัตย์ตรงไหน ? ก็จะบอกให้ท่านคิดทบทวนว่า ท่านแถลงอะไรไว้ ? อะไรที่ท่านแถลง ? นั้นละคือความเสียสัตย์ที่ท่านเคยแถลงไว้ ออกสื่อ และรับรู้กันทั่วประเทศ

หากท่านเลิกลังเล และเห็นชอบด้วยปัญญาว่าประชาชนมีเหตุมีผลที่ยืนอยู่บนฐานความจริงนานับประการ ท่านจะกลายเป็นพระเอก เป็นที่เคารพนับถือศรัทธาต่อไปในประเทศชาติ และประชาชนจะช่วยกันปกป้องท่านจนชีวิตจะหาไม่ จะยังไงก็แล้วแต่ ก็ขอให้ท่านช่วยนึกคิดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยขอรับ .. DMT ^^ #หมู่บ้านป่าแหว่ง #ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ